Douaneopleidingen Nederland
Online inschrijven

of bel 06 18 39 50 54

Disclaimer & Privacy

Privacy

Persoonlijke gegevens die aan Douaneopleidingen Nederland zijn verstrekt via de website/mail zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.

Douaneopleidingen Nederland houdt de gegevens van bezoekers van deze site bij. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen uitsluitend voor statistieken en optimalisatie van de site gebruikt worden.

E-mail
De ingevoerde gegevens in de mailinglist worden door Douaneopleidingen Nederland opgeslagen in databases en worden slechts gebruikt voor frequente e-mailingen vanuit Douaneopleidingen Nederland.

Na inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. U heeft ook de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwsbrief van Douaneopleidingen Nederland.  U ontvangt 1 à 2 keer per week een nieuwsbrief over onze opleidingen en trainingen en actuele informatie t.a.v. douaneafhandelingen. In deze e-mail staat ook de wijze van afmelden beschreven.

De e-mail adressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk en wij verstrekken deze nooit aan derden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze mailinglist.

Heeft u vragen rond deze functie of het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Disclaimer en copyright

Op de gehele site is een copyright en auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan om onderdelen aan te bieden op uw eigen website. Ook geen onderdelen van de lay-out van de website of de gehele lay-out. Een vermelding naar ons via een link op uw website is altijd toegestaan.

  • De Auteurswet beschermt de makers van werken zoals teksten, boeken, toneelstukken, muziekstukken, landkaarten, foto's, films en computerprogramma's. Hoewel de Auteurswet nog uit 1912 stamt, zijn de wetsartikelen gewoon van toepassing op moderne publicatiemiddelen zoals het internet.
  • Het is niet zo dat het auteursrecht pas van kracht is wanneer dat staat vermeld ('het auteursrecht wordt uitdrukkelijk voorbehouden'). Het auteursrecht op een werk ontstaat namelijk automatisch op het moment van creatie. De maker hoeft er niets voor te doen. Dus is het copyright-teken © niet nodig om het auteursrecht te verkrijgen.

In geen enkel geval kan Douaneopleidingen Nederland aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of problemen/schade van of op de site.

Het downloaden of kopiëren van informatie is dus geheel voor eigen risico. Douaneopleidingen Nederland heeft haar best gedaan om alle informatie zoveel mogelijk te controleren op fouten en virus-vrij op de site te zetten.

Schrijf u nu in voor een opleiding of training!

Online inschrijfformulier