In de douanewereld komt u veel afkortingen en begrippen tegen. Deze afkortingen kunnen soms verwarrend zijn.

Op deze pagina vindt u afkortingen uit de douanewereld en de betekenis hiervan.

Afkorting Betekenis Gerelateerde trainingen

AC

Account Consignor

 

ACN

Air Cargo Netherlands

 

ACS

Afrika, Caribisch gebied en de Stille zuidzee

(landen van de overeenkomst van Lomé van 8 december 1984)

o.a. training Herkomst & Oorsprong

ADB

Algemeen Douane besluit

(nationale wetgeving)

o.a. Training Bijzondere douaneregelingen

ADH

Anti Dumping Heffing

 

ADR

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

 

ADNR

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

 

ADW

Algemene Douane Wet (nationale wetgeving)

o.a. Training Bijzondere douaneregelingen

AEO

Authorised Economic Operator (EU)

Dit is een certificaat die aangeeft dat je bedrijf 'in control' is van de (douane)goederenstromen waar het bedrijf mee in aanraking komt. Deze bedrijven hebben vaak in ieder geval vaste procedures waarmee ze werken, een plan om te borgen dat ze 'compliant' blijven werken en veiligheidsinstructies.

o.a. AEO Workshop

- AEO-C

AEO Customs

o.a. AEO Workshop

- AEO-F

AEO Full

o.a. AEO Workshop

- AEO-S

AEO Safety & Security

o.a. AEO Workshop

AFV

Algehele Fiscaal Vertegenwoordiging

o.a. training (beperkt) Fiscaal Vertegenwoordiging

AGP

Accijns Goederen Plaats

o.a. training Accijns

AGS

Aangifte Systeem

 

AID

Algemene Inspectie Dienst

 

AO/IB

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing

 

AO/IC

Administratieve Organisatie en Interne Controle

 

APS

Algemeen Preferentieel Systeem (Engels: GSP)

o.a. training Herkomst & Oorsprong

ATA

Carnet ATA: Admission Temporaire-Temporary Admission

o.a. training Douanevervoer

ATR.1

Associatie Turkije, modelnummer 1 (douanedocument in de handel tussen EU lidstaten en Turkije)

o.a. training Herkomst & Oorsprong

AV/S

Actieve Veredeling (Schoringssysteem)

o.a. Training Uitvoer, Wederuitvoer en Uitgaan

AV/T

Actieve Veredeling (Terugbetalingssysteem)

o.a. Training Uitvoer, Wederuitvoer en Uitgaan

BAL

Beveiligingsadviseur Luchtvracht

 

BASC

Business Alliance for Secure Commerce (Zuid-Amerika)

 

BDR

Bulleting de Remise (overdrachtsformulier TR) voor containervervoer per spoor

 

BFV

Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiging

o.a. training (beperkt) Fiscaal Vertegenwoordiging

BIP

Buitengrens Inspectie Post

 

B/L

Bill of Lading (connossement)

 

BOD

Behandeling onder Douanetoezicht

 

BTI

Bindende Tarief Inlichting

o.a. training Gebruikstarief

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde

 

Cabotage

Het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land.

Zie eveneens Europa-nu.

 

CCC

Community Customs Code (Nederlands: CDW) – 2913/92

 

CDW

Communautair Douane Wetboek (Engels: CCC) – 2913/92

 

CFR

Cost and Freight (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

CIF

Cost Insurance and Freight (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

CIM

Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemins de fer (vrachtbrief goederenvervoer per spoor)

o.a. training Incoterms

CIP

Carriage and Insurance Paid to (een van de Inctoterms 2020)

 

CITES

Convention on International Trade in Endangered species of wild flora and fauna

 
CNI

Controle na invoer

 

CNU

Controle na uitvoer

 

Compenserende interest

Interest die betaald wordt ter compensatie van het financiële voordeel dat men heeft op het moment dat de douaneschuld verschoven wordt naar een later tijdstip.

 

CPT

Carriage Paid To (een van de Inctoterms 2020)

 

C-status

Communautaire status (bijvoorbeeld op een scheepvaartmanifest met mogelijke aanduiding “C” (= T2L))

 

C-TPAT

Customs-Trade Partner Against Terrorism (VS)

 

CVO

Certificaat van Oorsprong

o.a. training Herkomst & Oorsprong

CWV

Chemisch Wapenverdrag

 

DAE

Digitale Afgifte Exportdocumenten

De Kamer van Koophandel heeft op 20 januari 2014 een nieuwe versie van DAE (digitale afgifte exportdocumenten) in gebruik genomen. Hierdoor is het voortaan mogelijk om digitaal aangevraagde oorsprongsdocumenten, legalisaties en verklaringen van een digitaal geprinte stempel en handtekening te voorzien en is de gang naar het loket niet meer nodig. De stempel en handtekening kunnen op de bedrijfslocatie van de aanvrager geprint worden.

o.a. training Incoterms

DPU

Delivered at Place Unloaded (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

DAP

Delivered at Place (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

DDP

Delivered Duty Paid (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

DTV

Douane Tarief Voorziening

o.a. training Incoterms

DV1

Douanewaarde Verklaring

o.a. training Douanewaarde

ECA

European Court of Auditors (i.v.m. AEO controle)

 

ECCN

ECCN staat voor Export Control Classification Number. Dit is een alfanumeriek classificatienummer van vijf tekens dat wordt gebruikt om artikelen te identificeren in het kader van de exportcontrole in de Verenigde Staten. Een ECCN is iets anders dan een Schedule B nummer, dat wordt gebruikt door het Bureau of Census voor het verzamelen van handelsstatistieken. Het verschilt ook van de nomenclatuur van het Harmonized Tariff System, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van invoerrechten.
Het ECCN geeft aan hoe de US list is opgebouwd. Zie tevens: www.bis.doc.gov.

 

ECS

Export Control System

 

ED

Enig Document

o.a. opleiding Junior Customs Consultant

EDI

Electronic Data Interchange

 

EFTA

European Free Trade Association (Nederlands: EVA landen)

 

ENS

Entry Summary Declaration (summiere aangifte bij binnenkomst)

o.a. training Binnenbrengen

EORI-nummer

Economic Operators Registration and Identification nummer

 

EORI-like-nummer

Het EORI-like-nummer is een uniek identificatienummer dat de landcode bevat van Japan of Amerika voor Japanse of Amerikaanse bedrijven die de AEO-status hebben. De EORI-like nummers van deze twee landen beginnen met JP respectievelijk US. Alleen als het EORI-like nummer wordt vermeld in de ENS en/of SAL worden de AEO-voordelen toegekend.

 

EV

Einde Verificatie

 

EVA

Europese Vrijhandels Associatie

o.a. training Herkomst en Oorsprong

EXW

EX Works (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

F-status

Communautaire status (bijvoorbeeld op een scheepvaartmanifest met mogelijke aanduiding “F” (= T2LF))

 

FCL

Full Container Load

 

FAS

Free Alongside Ship (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

FCA

Free Carrier (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

FIOD

Belastingdienst / Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

 

FOB

Free On Board (een van de Inctoterms 2020)

o.a. training Incoterms

FSB

Fiscale Strafbeschikking (ingevoerd in Nederland 1/7/2011)

o.a. training Bezwaar en Beroep

FYCO

Fysieke Controle

 

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

o.a. training Herkomst en Oorsprong

GDB

Gemeenschappelijk Document Binnenbrengen

 

GDT

Gemeenschappelijk Douanetarief

o.a. training Gebruikstarief

GDV

Gemeenschappelijk Douanevervoer

o.a. training Douanevervoer

GN

Gecombineerde Nomenclatuur (Vo. EEG nr. 2658/87)

o.a. training Gebruikstarief

GPA

Geautomatiseerde Periodieke Aangifte

 

GS

Geharmoniseerd Systeem

o.a. training Gebruikstarief

GSP

General System of Preferences (Nederlands: APS)

 

GRN

Guarantee reference number

(hieraan is de akte van borgtocht gekoppeld in NCTS. Samen met het EORI en pincode kunnen dan pas aangiftes voor Douanevervoer ingediend worden)

 

HT (D)

Horizontaal Toezicht (Douane)

 

HTD Accijns / OB

Horizontaal Toezicht Douane Accijns / Omzet Belasting

 

ICT

Intracommunautaire transactie

 

ICL

Intracommunautaire levering

 

ICV

Intracommunautaire verwerving

 

ICP

Intracommunautaire prestaties

 

IDR

Internationale Douaneraad

 

INF

Inlichtingenformulier

INF1: AV/S met T1 vervoer

INF2: voorafgaande invoer

INF3: terugkerende goederen

INF4: verificatie leveranciersverklaring

INF5: voorafgaande invoer

INF6: tijdelijke invoer bij vervoer binnen EU

INF7: AV/T

INF8: heffingsgrondslag entrepot bij gebruikelijke behandeling

INF9: driehoeksverkeer bij veredelingsproducten

 

IR

Invoerrechten

o.a. training Vrij Verkeer

IRU

International Road Transport Union

 

ISO

International Organization for Standardisation

 

IVV

Inrichting Verbruiksbelasting

 

KC

Known Consignor (Nederlands: Bekende Afzender)

 

LCL

Less Container Load (een zending met een hoeveelheid, minder dan een container)

 

LC

Letter of Credit (internationaal betalingsverkeer)

 

LCP

Local Clearance Procedure

 

LGO

Landen en Gebieden Overzee

 

LVO

Leveranciers Verklaring van Oorsprong

 

MASP

Multi Annual Strategic Plan

 

MBO

Mededeling Bescheiden Overleggen

 

MCC

Modernised Customs Code (in Nederlands: Gemoderniseerd Douanewetboek) – 648/05

Let op: gewijzigd in UCC

 

MCC-IP

Modernised Customs Code Implementing Provisions (in Nederlands: Toepassingsverordening van het Gemoderniseerd Douanewetboek) – 1875/06

 

MOL

Minst Ontwikkelde Landen

Let op: gewijzigd in UCC

 

NCSP

Nederlandse National Cargo Security Programme (m.b.t. Erkende Agenten en Bekende Afzenders)

 

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen VWA)

 

OB

Omzetbelasting (zie ook: BTW)

 

OLAF

De Europese inlichtingen- en opsporingsdienst

 

PD

Plantenziektekundige Dienst

 

PIP

Partners in Protection (‘AEO programma’ in Canada)

 

PLDA

Paperless Douane & Accijnzen (Belgische Sagitta)

 

PoD

Proof of Delivery

 

PTA

Preferential Trade Agreements (preferentiële handelsovereenkomst)

 

RA

Regulated Agent (Nederlands: Erkende Agent)

 

RTO

Ruimte voor Tijdelijke Opslag

 

SAL

Summiere aangifte voor tijdelijke opslag

 

SASP

Single Authorisation for Simplified Procedures

 

STAIR Sec

(‘AEO programma’ in Zweden)

 

SCAC

Standard Carrier Alpha Code
(een unieke code om transportbedrijven de identificeren)

 

STP

Secure Trade Partnership (‘AEO programma’ in Singapore)

 

TA

Toegelaten Afzender

o.a. training Douanevervoer en Entrepot

TA T2L

Toegelaten afzender voor het zelf afgegeven van een T2L’s (art. 324bis TVo.CDW)

 

TAPA

Transported Asset Protection Association

 

TARIC-code

Tarif Integrée Communautair

 

TE

Toegelaten Exporteur

o.a. training Herkomst en Oorsprong

TG

Toegelaten Geadresseerde

o.a. training Douanevervoer en Entrepot

TIR

Carnet TIR: Transport International de marchandises par la route

o.a. training Douanevervoer

TSA

US Transport Security Administration (TSA) (m.b.t. Erkende Agenten en Bekende Afzenders)

 

TVo.CDW

Toepassings Verordening Communautair Douane Wetboek (Engels: CCC-IP) – 2454/93

 

T1

Vermelding van de code in Vak 1 van het Enig Document voor een aangifte voor het vervoer van niet-communautaire goederen.

o.a. training Douanevervoer

T2

T2L

T2F

T2LF

Vermelding van de code in Vak 1 van het Enig Document  als bewijs van de (communautaire)  status van de goederen. (landenoverzicht)

(L: Liberté)

 

UCC

Union Customs Code

 

VAT

Value Added TAX (in Nederland: BTW)

 

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie, Milieu

o.a. training VGEM

WCO

World Customs Organization (in Nederlands: WDO)

 

WDO

Wereld Douane Organisatie (in Engels: WCO)

 

WOB

Wet op de Omzetbelasting 1968 (nationale wetgeving)

 

Schrijf u online in voor een opleiding of training!

Wij werken o.a. voor

Logo Scania
Logo DB Schenker
Logo British American Tabacco
Logo Sony
Logo Kuehne Nagel
Logo Bavaria
Logo Sabic
Logo DHL